Voľby do NR SR

Termín akcie

Dátum konania akcie: 29.02.2020
Čas konania akcie: 7:00-22:00

Miesto konania:
Obec Boleráz


Popis akcie:

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content